TR EN

BİYOGRAFİ

HAKKINDA

Profesör Doktor Teoman Kılıç, 25/06/1975 tarihinde İzmit’te doğdu. Kocaeli Anadolu Lisesinde hazırlık, ortaokul ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1992-1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp öğrenimini gerçekleştirdi. 1998 yılında Tıp Doktoru ünvanını aldı. 1999-2004 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004 yılında kardiyoloji uzmanı olduktan sonra 1 yıl süre ile Çorlu Askeri Hastanesinde tabip asteğmen olarak görev yaptı.

2006 yılında Yardımcı Doçent Dr olarak “Partners International Programme” çerçevesinde Harvard Üniversitesi Tıp fakültesinde, Brigham Women’s hospital ve Massachusetts General Hospital hastanelerinde çalıştı. Brigham Women’s Hospital hastanesinde Prof Dr Frederic Resnic, Prof Dr Gilbert Mudge ve Prof Dr Marc Sabatine gözetiminde kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi laboratuarında ve koroner yoğun bakım ünitesinde çalıştıktan sonra, Massachusetts General Hospital hastanesinde görevlendirildi. Massachusetts General Hospital hastanesinde Prof Dr Igor Palacios’un sorumlu olduğu, Knight invazif kardiyoloji merkezinde çalıştı. Bu süre içerisinde, Yardımcı Doçent Dr Hani Jneid ve Prof Dr Igor Palacios ile birlikte Amerika Birleşik devletlerinde yer alan 379 hastanedeki 62814 hasta kayıtlarını içeren “Ani kalp krizinde hafta içi ve hafta sonu yapılan primer perkütan girişim sonuçlarının farklılıkları, Get with the Guideline Comittee and Investigators” projesinde araştırmacı olarak yer aldı. Dr Hani Jneid ile birlikte gerçekleştirdikleri bu proje saygın bilim dergisi olan Circulation dergisinde yayınlandı.

Harvard Üniversitesinde eğitim ve öğrenimini tamamladıktan sonra, 2008 yılı itibari ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı İnvazif Kardiyoloji Araştırma ve Uygulama biriminde çalışmaya başlayan Dr Kılıç’ın, Dr Hani Jneid ile birlikte Kocaeli Üniversitesi ve Baylor College of Medicine ortaklığı altında yürüttüğü “Impact of the metabolic syndrome on high-sensitivity C reactive protein levels in patients with acute coronary syndrome” adlı proje “Atherosclerosis” dergisinde yayınlandı.

2009 yılında Belçika’da Cross Roads İnstitute’te “Executive Fellowship Programme of Interventional Cardiology” programına katılarak ileri girişimsel kardiyoloji eğitimi alan Dr Kılıç, 2011 yılında Doçent Dr ünvanını aldı.

Doçent ünvanını aldıktan sonra, 2011 yılında Almanya Frankfurt’ta Prof Dr Horst Sievert ile birlikte yapısal kalp hastalıkları ve erişkin konjenital kalp hastalıklarında girişimsel kardiyolojik tedavi yöntemleri, kalp içi deliklerin ameliyatsız yöntemle kapatılması, protez kalp kapağı etrafındaki delik ve yırtıkların ameliyatsız yöntemle kapatılması, hipertansiyon tedavisinde renal denervasyon, sol kulakçık kuyruğunun ameliyatsız yöntemle kapatılması, aort, mitral ve pulmoner kapak hastalıklarında ameliyatsız tedavi yöntemleri, aort damar tıkanıklığının ameliyatsız yöntemle açılması tedavileri üzerinde çalıştı.

Prof Dr Horst Sievert ile birlikte Skt Katharinen Hospital, Wiesbaden Hospital ve J.W. Goethe University Hospital hastanelerinde yapısal kalp hastalıklarında girişimsel kardiyolojik tedavi işlemlerine giren Dr Kılıç, daha sonra aort darlıklı hastalarda ameliyatsız olarak kalp kapağı değişimi (Transkateter aort kapak replasmanı) eğitimi için Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz Tıp Fakültesi hastanesinde, Prof Dr Hans Ulrich Hink, Prof Dr Thomas Münzel ve Prof Dr Nalan Schnelle ile birlikte çalıştı. Burada çalıştığı süre içerisinde, “Dünyanın en yaşlı hastasına ameliyatsız olarak aort kapağı takılması başta olmak üzere birçok “ameliyatsız kalp kapağı takılması” operasyonlarında görev aldı. “Dünyanın en yaşlı hastasına ameliyatsız olarak aort kapağı takılması işlemi”, Journal of Heart Valve disease dergisinde yayınlandı.

Profesör Dr Teoman Kılıç, Almanyadaki eğitim ve öğrenim sürecini “Berufserlaubnis” (Mesleği uygulama izni) sertifikası, transkateter aort kapak replasmanı sertifikası, renal denervasyon sertifikası, erişkin konjenital kalp hastalıklarında girişimsel kardiyolojik yöntemlerin uygulaması sertifikaları ile tamamladıktan sonra, 2012 yılı itibari ile tekrar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı İnvazif Kardiyoloji Araştırma ve Uygulama Biriminde çalışmaya başladı.

2014 yılı içerisinde yine Belçikada, ciddi ritim bozukluğu olan ancak kanama, ilaç intoleransı, tedaviye uyumsuzluk gibi nedenlerden ötürü kan sulandırıcı kullanamayan hastalarda sol kulakçık kuyruğunun ameliyatsız yöntemle kapatılması üzerine eğitim gören ve LAA closure sertifikası alan Profesör Dr Kılıç, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapısal kalp hastalıkları ve erişkin konjenital kalp hastalıklarında girişimsel kardiyolojik tedavi yöntemleri, kalp içi deliklerin ameliyatsız yöntemle kapatılması, protez kalp kapağı etrafındaki delik ve yırtıkların ameliyatsız yöntemle kapatılması, sol kulakçık kuyruğunun ameliyatsız yöntemle kapatılması, aort, mitral ve pulmoner kapak hastalıklarında ameliyatsız tedavi yöntemleri üzerine çalışmaktadır. Özellikle “protez kalp kapağı etrafındaki delik ve yırtıkların ameliyatsız yöntemle kapatılması” ile geliştirdiği yöntem, 2014 yılında Texas Heart Institute Journal dergisinde yayınlanmıştır.

2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında Profesör Dr ünvanını alan Dr Teoman Kılıç, Türk Tabipler Birliği, Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Amerikan Kalp Cemiyeti, Alman Kalp Cemiyeti, Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği, Avrupa Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma grubu üyesidir. Birçok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik görevi bulunan Dr Kılıç, “Journal of Geriatric Cardiology” dergisinde Advisory Board üyesidir. Kardiyolojide Sendromlar ve Ender rastlanılan hastalıklar adlı yayınlanmış bir kitabı bulunan Dr Kılıç’ın 40’ın üzerinde yurt dışı yayını, yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış toplam 25 makalesi, 30 uluslar arası kongre bildirisi ve 75 Ulusal kongre bildirisi bulunmaktadır.