TR EN

BİYOGRAFİ

BİYOGRAFİ

Adı Soyadı: Teoman Kılıç
Doğum Tarihi: 25 Haziran 1975
Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998
Tıpta Uzmanlık Kardiyoloji Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004


Görevler:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör.Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 1999-2004
Uzman Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 2004-2005
Yard.Doç.Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 2005-2011
Gözlemci ve araştırmacı Harvard Üniversitesi, Brigham and Women’s Hospital ve Massachusetts General Hospital 2006-2007
Gözlemci ve araştırmacı Cardiovascular Center-Skt.Katharinen Hospital, Prof.Dr.Horst Sievert’in yanında yapısal kalp hastalıklarında girişisimsel tedaviler ve hipertansiyon tedavisinde renal denervasyon üzerine eğitim-Frankfurt, Almanya 2011-2012
Gözlemci ve araştırmacı Herzkatheterlabor-Johannes Gutenberg Üniversitesi, Uniklinik Mainz’da Prof. Dr. Thomas Munzel ve Doç. Dr Hans Ulrich Hink’in yanında transkatheter aort kapak replasmanı üzerine eğitim ve araştırma-Mainz, Almanya 2011-2012
Doç.Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 2011-


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Ulusal
1. Türk Kardiyoloji Derneği
2. Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grupları
i. Girişimsel kardiyoloji Çalışma Grubu
ii. Koroner Arter Hastalığı Çalışma Grubu
iii. Aritmi ve Elektrofizyoloji Çalışma Grubu

Uluslararası
1. Avrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of Cardiology, Üye Numarası :169208)
i. Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Birliği (European Asscociation of Percutaneous Cardiovascular Interventions)
ii.Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyak Bakım Çalışma Grubu (European Society of Cardiology, Working Group on Acute Cardiac Care)
2. Vasküler Biyoloji Çalışma Grubu (Vascular Biology Working Group, VBWG)
3. Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association, Üye Numarası:151913757)
i. Amerikan Kalp Cemiyeti Konseyleri (American Heart Association Scientific Councils)
a. Council on Clinical Cardiology
b. Council on Quality of Care and Outcomes Research
4. Alman Kalp Cemiyeti (German Heart Association)
5. Berufs Erlaubnis in Uniklinik Mainz, Rheinland Pfalz, Mainz, Almanya (2011-)

Ödüller:
1. Türk Kardiyoloji Derneği Harvard-Pfizer-TKD Eğitim Bursu (2007)

Uluslararası Sertifikalar
1. Partners International Programme-Harvard University
2. Executive Fellowship Programme in Interventional Cardiology-Crossroad Institute, Belgium
3. Certificate for therapy on renal denervation, Frankfurt, Germany
4. Certificate for Transcatheter aortic valve implantation, Mainz, Germany
5. Certificate for Transcatheter aortic valve implantation, Rostock, Germany
6. Certrificate for LAA closure, Belgium

HAKEMLİK VE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ
1. SCİ-expanded kapsamındaki dergilerde hakemlik yapmak
1. International Journal of Cardiology
Değerlendirilmiş makale sayısı: 40
2. Anatolian Journal of Cardiology
Değerlendirilmiş makale sayısı: 8
3. Pacing Clinical Electrophysiology (PACE)
Değerlendirilmiş makale sayısı: 1
2. SCİ-expanded kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği
a. Journal of Geriatric Cardiology (Advisory board member)
3. Diğer uluslar arası dergilerde yayın kurulu üyeliği
a. World journal of hypertension (Editorial board member)

BURSLAR
3 (üç) aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan uluslararası burslar 1. Yüksek Öğretim Kurulu “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı” Bursu (2011) Cardiovascular Center-Skt.Katharinen Hospital, Prof.Dr. Horst Sievert’in yanında yapısal kalp hastalıklarında girişisimsel tedaviler ve hipertansiyon tedavisinde renal denervasyon üzerine eğitim-Frankfurt, Almanya ve Herzkatheterlabor-Johannes Gutenberg Üniversitesi, Mainz Uniklinik’te Prof. Dr. Thomas Munzel ve Doç. Dr Hans Ulrich Hink’in yanında transkatheter aort kapak replasmanı üzerine eğitim ve araştırma-Mainz, Almanya

UZMANLIĞIN YURT DIŞINDAN TESCİLİ*
Uzmanlık alanında veya alanıyla ilişkili olan dallarda yurt dışında eşdeğerlik sınavını geçerek uzmanlığını tescil ettirmek
1. Berufs Erlaubnis in Uniklinik Mainz, Rheinland Pfalz, Mainz, Almanya (2011-)