TR EN

PARAVALVÜLER KAÇAK KAPATILMASI

Paylaş

MİTRAL PROTEZ KAPAK DELİĞİNDE AÇIK AMELİYATSIZ TEDAVİ

Mitral protez kapaklar, kalpteki sol kulakçık ve sol karıncık arasına yerleştirilen kapaklardır. Bu kapak etrafında delik veya yırtık oluştuğunda, bu deliği geçmek için iki yol kullanılmaktadır. İlk yol antegrad yöntem olarak bilinen sol kulakçığa ulaşılarak sol kulakçıktan sol karıncığa geçme, ikincisi ise retrograd yöntem olarak isimlendirilen sol karıncığa ulaşılarak sol karıncıktan sol kulakçığa geçme şeklinde tanımlanabilir.

a) Sol kulakçık-sol karıncık metodu (Antegrad yöntem)


Kasık bölgesindeki toplardamarlar, bacaklarda ve kasık altı bölgedeki kirlenmiş kanı inferiyor vena kava adı verilen alt büyük toplardamar ile sağ kalbe ulaştırmaktadır. Anjiyografi laboratuarında, küçük bir iğne ile kasık toplardamarına girilerek oraya bir kılıf yerleştirilir. Bu kılıfın içerisinden, damara zarar vermeyen atravmatik özel teller ve kateterler (küçük borular) ile sağ kulakçığa ulaşılır. Sağ kulakçık ve sol kulakçığı ayıran atriyal septum bölgesinde özel bir iğne ile (Brockenbourgh iğnesi) delik oluşturularak, sağ kulakçıktan sol kulakçığa ulaşılır.Sol kulakçığa yerleşildikten sonra, yön verilebilir geniş bir boru (kateter) sol kulakçığa yerleştirilir. Bu boru içerisinden, özel teller ve daha küçük borular eşliğinde protez kapağın sol kulakçık tarafındaki delik veya yırtığından geçilerek sol karıncığa geçilir. Üzerinden cihaz yerleştirme yöntemi uygulanırken, kliniğimizde ilmik halkası oluşturmadan daha kısa sürede kapama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Genellikle sol karıncık içerisindeki tel, karşı kasık atardamarından gönderilen bir kement ile yakalanır ve tel çekilerek atardamardaki kılıftan çıkarılır. Böylece atardamar- toplardamar ilmik halkası (Arteriyovenöz loop) oluşturulmuş olur. İlmik halkası (Arteriyovenöz loop) oluşturulduktan sonra, sağ kasık toplardamarından protez kalp deliği kapama cihazının taşıyıcı sistemi bu halka üzerinden kaydırılarak ilerletilir. Sol kulakçığa ulaşıldıktan sonra, sistem sol kulakçık ve sol karıncık arasındaki delikten geçirilerek sol karıncığa ilerletilir.

Sol karıncıkta sistem sabitlendikten sonra, ilmik halkasını oluşturan tel atardamar tarafından çekilerek çıkarılır. Floroskopi, iki veya üç boyutlu ekokardiyografi eşliğinde, bir nevi “iki başlıklı disk” şeklinde tanımlanabilecek olan kapama cihazının sol diskinin uç kısmı sol karıncıkta açılır, sistem biraz daha geri çekilerek cihazın bel kısmı tam deliğin ortasında ve sağ diski de sol kulakçıkta açılarak delik tamamen kapatılır. İşlem sonrasında, yaklaşık 6 ay-1 yıl içerisinde cihazın üst kısımları endotel adı verilen vücut yüzey örtüsü ile kendiliğinden kaplanır. Yandaki şekilde, antegrad yöntem ile, çift cihaz kullanılarak mitral protez kapaktaki paravalvuler kaçakları kapatılan bir hastanın 3 boyutlu ekokardiyografik görüntüsü yer almaktadır.

b) Sol karıncık-sol kulakçık metodu (Retrograd yöntem)
Kasık bölgesindeki atardamarlar, aortaya ve oradan da sol karıncığa ulaşmamızı sağlayan ana damarlardır. Anjiyografi laboratuarında, küçük bir iğne ile kasık atardamarına girilerek atardamara bir adet kılıf yerleştirilir. Bu kılıf içerisinden uzun özel bir boru (kateter) aortaya oradan da sol karıncığa yerleştirilir. Bu boru içerisinden, özel teller ve daha küçük borular eşliğinde protez kapağın sol karıncık tarafındaki delik veya yırtığından geçilerek sol kulakçığa geçilir. Genellikle sol kulakçık içerisindeki tel, karşı kasık toplardamarından gönderilen bir kement ile yakalanır ve tel, çekilerek toplardamardaki kılıftan çıkarılır. Böylece atardamar-toplardamar ilmik halkası (Arteriyovenöz loop) oluşturulmuş olur. Dünyada sıklıkla ilmik halkası üzerinden cihaz yerleştirme yöntemi uygulanırken, kliniğimizde ilmik halkası oluşturmadan da daha kısa sürede kapama işlemi gerçekleştirilmektedir ve geliştirdiğimiz yöntem, dünya literatürüne girmiştir.

İster ilmik halkası üzerinden istenilirse de ilmik halkası oluşturmadan yapılan yöntemde, cihazın taşıma sistemi delikten geçirildikten sonra, floroskopi ve iki veya üç boyutlu ekokardiyografi eşliğinde, bir nevi “iki başlıklı disk” şeklinde tanımlanabilecek olan kapama cihazının sol diskinin uç kısmı açılır, sistem biraz daha geri çekilerek cihazın bel kısmı tam deliğin ortasına yerleştirilir. Cihazın diğer diski de diğer boşlukta açılarak delik tamamen kapatılır. İşlem sonrasında, yaklaşık 6 ay-1 yıl içerisinde cihazın üst kısımları endotel adı verilen vücut yüzey örtüsü ile kendiliğinden kaplanır.

AORT PROTEZ KAPAK DELİĞİNDE AÇIK AMELİYATSIZ TEDAVİ
Aort protez kapaklar, kalpteki sol karıncıktan çıkan aort damarı ile sol karıcık arasına yerleştirilen kapaklardır. Bu kapak etrafında delik veya yırtık oluştuğunda, bu deliği geçmek için kasık bölgesindeki atardamarlara girilmektedir.

Kasık bölgesindeki atardamarlar, aortaya ve oradan da sol karıncığa ulaşmamızı sağlayan ana damarlardır. Anjiyografi laboratuarında, küçük bir iğne ile kasık atardamarına girilerek atardamara bir adet kılıf yerleştirilir. Bu kılıf içerisinden uzun özel bir boru (kateter) aortaya yerleştirilir. Bu boru içerisinden, özel teller ve daha küçük borular eşliğinde protez kapağın aort tarafındaki delik veya yırtığından geçilerek sol karıncığa geçilir. Cihazın taşıma sistemi, atardamardan ilerletilip aortadaki delikten geçirilerek sol karıncığa yerleştirilir.
Floroskopi ve iki veya üç boyutlu ekokardiyografi eşliğinde, bir nevi “iki başlıklı disk” şeklinde tanımlanabilecek olan kapama cihazının sol taraftaki diskinin uç kısmı açılır, sistem biraz daha geri çekilerek cihazın bel kısmı tam deliğin ortasına yerleştirilir. Cihazın diğer diski de aortada açılarak delik tamamen kapatılır. İşlem sonrasında, yaklaşık 6 ay-1 yıl içerisinde cihazın üst kısımları endotel adı verilen vücut yüzey örtüsü ile kendiliğinden kaplanır.

Sıkça Sorulan Sorular
Kapalı yöntemle yapılan tedaviler sırasında ortaya çıkan istenmeyen durumlar, açık cerrahiyeoranla çok daha düşüktür. Bu tedaviler sırasında, açık cerrahi sırasında ortaya çıkabilecek ciddi kanama, uzamış anestezi komplikasyonları, damar ve boşluk yaralanmaları gibi komplikasyonlar sıklıkla görülmemektedir.

Göğüs kafesi yarılmadan kasıkta sadece küçük bir iğne ve kılıf yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen bu operasyonların kozmetik üstünlüğü nettir. Ancak, her operasyonda olduğu gibi bu işlemler sırasında da kanama, hava embolisi, kalp zarı etrafında kan toplanması gibi istenmeyen olaylar çok nadir de olsa ortaya çıkabilir fakat açık cerrahiye kıyasla bu durumların ortaya çıkması son derece nadirdir.

Özellikle daha önce açık cerrahi uygulanmış bazı hasta gruplarında, ikinci kez yapılacak bir açık cerrahi sırasında, kalbe ulaşım sırasında birçok fibrotik doku ve yapışıklıklarla karşılaşılmaktadır. Aynı hastada tekrar göğüs kafesinin açılması, perikard yapışıklıkları, çevre dokuların yarattığı bağ dokusu iyileşmeleri gibi nedenler; ikinci kez cerrahi yapılmasını zorlaştırmakta, anestezi ve kardiyopleji süreleri uzamakta ve operasyon sonrası hastanede ve yoğun bakımda kalış süresi uzayarak iyileşme süresi gecikebilmektedir.
Perkütan transkateter tedavi yöntemlerinde kullanılan cihazlar, birçok hasta grubunda test edildikten sonra kullanıma girmiştir.

Özellikle kalp deliklerinin kapatılmasında kullanılan cihazların çoğu nitinol olarak adlandırılan hafızası olan özel metallerden üretilmiştir. Nikel alerjisi olanlar dışında cihazların herhangi bir yan etkisi bildirilmemiştir. Bu tip durumlarda da platin kaplı cihazlar kullanılabilmektedir. Bazı uygulamalar sırasında, eğer uygun ölçüm yapılmamışsa, uygun cihaz seçilmemişse cihazlar yerinden fırlayıp kalp boşlukları içerisine kaçabilir. Ancak bu tip durumlar için cihazları vücut içerisinde yakalayabilecek özel kementler üretilmiştir ve cihazlar bu kementler ile yakalanıp vücuttan çıkarılabilir.

Mitral balon valvuloplasti, aort ve pulmoner balon valvuloplasti gibi kapak darlıklarının balonla açılması işlemlerinde kullanılan balonlar, nadiren de olsa çevre dokulara ve kasık damarlarına zarar verebilir. Ancak açık cerrahiye kıyasla bu tip istenmeyen olaylar oldukça nadirdir.

Transkateter aort kapak implantasyonu için kullanılan kapaklar, kalbin ileti sistemine bası yaparak kalıcı kalp pili gereksinimine neden olabilir. Bazı hastalarda kapak takıldıktan sonra kapaklar etrafında paravalvuler kaçak ortaya çıkabilir. Bu açıdan hastaların belirli aralıklarla takip edilmeleri oldukça önemlidir.

Tüm kapalı tedavilerde çok nadir de olsa vasküler ve nörolojik olaylar ortaya çıkabilir. Ancak açık cerrahiye kıyasla bu tip olayların sıklığı çok daha azdır.
Kapalı tedaviden sonra tüm hastalar 1 gün süre ile yoğun bakım ünitesinde izlendikten sonra, istenmeyen bir durum mevcut değilse ertesi gün servise alınır. Servis izlemleri sırasında herhangi olumsuz koşul gelişmemişse işlem sonrasında kullanacakları ilaçların tedavi dozları da ayarlanarak hastalar, iki veya üç gün içerisinde taburcu edilir.
Kapalı tedaviden sonra tüm hastalar, 1, 3, 6 ve 12. Aylarda düzenli olarak kontrollerini yaptırmak zorundadırlar. Birinci yıl sonrasında da her 6 ayda bir düzenli kontrol yaptırmalarında fayda mevcuttur.
Kapalı yöntemler sırasında mutlaka kullanmak zorunda olacağınız ilaçlar olabilir. Bu ilaçların hangi sıklıkta ve ne kadar süre ile kullanılacağı, ne zaman kesileceği konusunda mutlaka doktorunuza danışmalı ve düzenli olarak takiplerinizi yaptırmanız gerekmektedir.